rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd

Welke Rechtsbijstandverzekering Is De Beste

Mocht u op een momentrechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekeringu een hoop kosten schelen. Bij het aan gaan vaneen rechtsbijstandverzekering bent unamelijk verzekerd voor de onkosten van de benodigderechtshulp.

Rechtsbijstandverzekering beëindigen

Niet alle rechtsbijstandverzekeringen kun je ieder momentannuleren. Andere kun je pas na het 1stetwaalf maanden dagelijksafzeggen met een opzegtermijn van eenmaand. Hoelang je opzegtermijn is, vind je in de voorwaardenvan de polis.

Wat kost een rechtsbijstandverzekering?

Bij hier kun jeverschillende rechtsbijstandverzekeringenmet elkaar vergelijken, zodat je weet wat je per maand betaalt voor de verzekering die hetbetere bij je past.

Wat heb ik aan een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekeringis een verzekering die er onder zekere voorwaardenvan de polis voor zorgt dat u juridische bijstand krijgt als ubetrokken raakt bij een juridisch probleem. In de praktijkwordt de juridische bijstand verzorgd door advocaten die in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij zelf, soms wordende kosten van een externe advocaat uitbetaald.

Dekking rechtsbijstandverzekering

Er zijn op hoofdlijnen twee soorten rechtsbijstandverzekeringen: de motorrijtuigrechtsbijstandverzekering en de gezinsrechtsbijstandverzekering. Deeerste vorm biedt alleen recht op juridische bijstandals u een juridisch conflict heeft in verband met uwMeedoen aan het verkeer. Als u niet alleen dekkingheeft bij problemen circa uw auto (of motor), maar tevens als u alsfietser of voetganger deelneemt aan het verkeer, wordt ook wel gesprokenvan een verkeersrechtsbijstandverzekering.

De gezinsrechtsbijstandverzekeringkent een dekking die is opgebouwd uitdiverse door u te kiezen modules. U kunt hiermeedus zelf bepalen hoe beperkt of uitgebreid de bescherming van uw rechtsbijstandverzekering moet zijn. Demeest voorkomende modules zijn:

Verkeer

Samen met uw gezinsleden bent u verzekering van rechtshulpbij geschillen die voorkomen aan uw verkeersdeelname. Tevens als uw rijbewijs wordt ingevorderd kunt u een beroepop deze module doen, behalve als u gereden heeft onder invloed van drank ofalchohol.

Fiscaal & vermogen

Bij deze module moet u denken aan geschillen over de aan- ofverkoop van effecten, problemen ronduw belastingaangifte en eventuele geschillen over een vakantiewoning.

Wachttermijn

De meesterechtsbijstandverzekeringsmaatschappijen hanteren eenwachttermijn van drie maanden vanaf het vinden van depolis. Dit houdt in dat de rechtsbijstandverzekeringgeen bescherming biedt voor reedslopende conflicten.

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die ervoorzorgt dat de verzekeringnemer juridische bijstand krijgt bij een juridischprobleem. Als zo’n conflict zich voordoet, zal meestal eenjurist die voor de verzekeringsmaatschappij werkt deverzekerde verder helpen. In bepaaldegevallen moet iemand een advocaat in de arm nemen en worden dekosten daarvan betaald.

Een rechtsbijstandverzekeringkan belangrijk zijn in juridischeconflicten, maar bekijk altijd goed de voor- en nadelen.Als de verzekeringnemer vaak een beroep doet op de rechtsbijstandverzekering, kan deverzekeraar een waarschuwing sturen. Bijvoorbeeld dat deprijs zal worden verhoogd of de dekking zal worden opgezegd. Daarom is het handigeerst de gehele polis goed te lezen bij het rechtsbijstandverzekering vergelijken.

Scroll to top