kosten rechtsbijstandverzekering

Wat Kost Een Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die advies biedt bij juridische problemen. Bijvoorbeeldals je er niet uitkomt met de tegenpartij bij een ongeval inhet verkeer. Dan is het fijn als iemand je helpt die weet wat jouw rechtenen plichten zijn.

Rechtsbijstandverzekering: verschillende dekkingen

Bij een rechtsbijstandverzekeringkun je kiezen uit diverse dekkingen:

Consument: Je bent gedekt voor problemen waarjij als consument mee te maken kunt krijgen. Bijvoorbeeldals je niet blij bent met de aanschaf van eencaravan en je er met de dealer nietuitkomt.

Inkomen: Wonen: denk aan een conflict met de verhuurder van jewoning of ruwweg de aankoop vaneen huis. Meestal valt eengeschil met de buurman ook onder dezedekking.

Wonen: Hiermee verzeker je je voorgeschillen over je huur- of koopwoning.Onder andere een geschil rond hethuren of kopen van een huis, of over een verbouwing. Inde meeste gevallen ben je tevens gedekt voor eenmeningsverschil met je buren.

Verkeer: voor conflicten die ontstaan waarbij jij alsfietser, voetganger of bestuurder van een auto of motor betrokken bent.

Rechtsbijstandverzekering

Ongeveer 50% van de Nederlandsebevolking heeft een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Met een rechtsbijstandverzekeringkunt u juridische hulp krijgen om uw recht te halen in een conflict.

Ukunt verschillende rechtsbijstandverzekeringenmet elkaar vergelijken via de online vergelijkingstool op onze website.Deze tool vergelijkt de verzekeringen van verschillende Nederlandse verzekeraarsop basis van de dekking die zij bieden en de maandelijksekostprijs die zij hiervoor vragen. Zo vindt u altijd een rechtsbijstandverzekering die aansluit bij uw persoonlijkevoorkeuren. Zo weet uzeker dat u goed verzekerd bent voor hoge juridische onkostenals u te maken zou krijgen met een conflict.

Verschillende typen rechtsbijstandverzekeringen vergelijken voor wat kost een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering werkt over hetalgemeen met aparte vergoedingen. Bij rechtsbijstandsverzekeringen vergelijkenis het belangrijk te weten welke dekking er gekozenmoet worden.

In het verkeer ontstaan er veel conflicten.Bijvoorbeeld als men bij een ongeluk betrokken is. Derechtsbijstandsverzekering kan dan helpen met de afrondingvan het probleem. Je bent dus extra verzekerd voor juridische bijstand als je een probleemhebt opgelopen bij deelname aan het verkeer. Het gaat daarbij niet alleen omongelukken met de auto of motor, maar ook als voetganger of fietser. Om diereden noemt men deze verzekering in de volksmondvaak verkeersrechtsbijstandverzekering.

Scroll naar boven