wat is een rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Zzp

Wat isrechtsbijstand? Rechtsbijstand is niets anders dan hulp bij juridischegeschillen. Maar soms lukt het nietom met de andere partij tot een passende overeenstemming te komen. Dan biedtde rechtsbijstandverzekeringgelukkig een uitkomst.

Rechtsbijstandverzekering vergelijken

Wilt u een rechtsbijstandverzekeringafsluiten dan doet u er goed aan eerst deverzekeringsmaatschappijen te vergelijken. Bedenkt uzich hierbij goed welke pakketten u nodig heeft. Er zijnbepaalde pakketten gericht opwoonproblemen.Met onze vergelijker kunt ueasy aangeven welk pakket u wilt verzekeren en hierbij vindenwij dan automatisch de meestgoedkope verzekeringsmaatschappij.

Rechtsbijstandverzekeringenvergelijken bij hier is heelgemakkelijk. Je hoeft maar eenaantal gegevens in te vullen en je ziet acuut welke rechtsbijstandverzekeringhet slimste bij jou past. Als je wilt,kun je ook de polisvoorwaarden vande rechtsbijstandverzekeringbekijken.

Modules rechtsbijstandverzekering

Bij de rechtsbijstandverzekeringwerken we met dekking in meerderemodules. Hieronder ziet u een overzicht van de modules die u kunt kiezen.Wanneer u vragen heeft over de modules of over de rechtsbijstandverzekering kunt uimmer de klantenservice bellen of chatten.

Consumentenconflicten

Met deze module heeft u recht bij bijvoorbeeld de volgende problemen:

 • Verhalen van gebreken
 • Contracten. Problemen n.a.v. contracten overconsumentenzaken. conflicten over hetkopen of huren van een artikel, of over een aan ugeleverde dienst.
 • Overheid. Persoonlijke geschillenmet de overheid. Geen belastingzaken.
 • Personen- en familierecht. Problemen metnalatenschappen en adoptie.
 • Strafzaken. Als u beschuldigd wordt van eenstrafbaar feit. Behalve als er sprake is van opzet.

  Inkomensconflicten

  Een geschil met uw werkgever (reorganistatie of ontslag),pensioen of uitkeringsinstantie is betaalt op welkmoment u inkomensconflicten hebt meeverzekerd.

  Wat is een rechtsbijstandverzekering?

  Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die ervoorzorgt dat de verzekeringnemer juridische bijstand krijgt bij een juridischprobleem. Als zo’n conflict zich voordoet, zal meestal eenjurist die voor de verzekeringsmaatschappij werkt deverzekeringnemer verder helpen. In enkelesituaties moet iemand een advocaat in de arm nemen en worden deonkosten daarvan betaald.

  Een rechtsbijstandverzekeringkan van belang zijn in juridischeproblemen, maar bekijk altijd goed de voor- en nadelen.Als de verzekeringnemer vaak een beroep doet op de rechtsbijstandverzekering, kan deverzekeraar een waarschuwing sturen. Bijvoorbeeld dat deprijs voor depremie zal worden verhoogd of de dekking zal worden opgezegd. Daarom is het handigeerst de gehele polis goed te lezen bij het rechtsbijstandverzekering vergelijken.

Scroll to top