rechtsbijstandverzekering afsluiten

Rechtsbijstandverzekering Werk En Inkomen

Een juridisch probleem kaneen ieder krijgen. Dan is het fijn als u een rechtsbijstandverzekering hebt. Maar u wiltuiteraard niet te veel maandprijsbetalen voor die enkele keer dat u een probleem hebt. Kies hierom voor een complete rechtsbijstandverzekeringmet eigen bijdrage en bespaar op uw maandelijksepremie.

Het is in de praktijk niet altijdeenvoudigen simpel om uw recht te halen. Mocht u welbeschouwd in de rechtszaal belanden dan kunt u in de regel niet zonder een advocaat. Een advocaat kost al inenkele stappen meer dan tweehonderd euro per uur. Voor circa hetzelfde bedrag per kalenderjaar heeft u een rechtsbijstandverzekering.

De kosten van een rechtsbijstandverzekering hangen met name af van debescherming die u wenst. De meeste rechtsbijstandpolissen zijnnamelijk modulair opgebouwd: hoe meer u wilt verzekeren, hoe hoger de premie.

Bij de meesterechtsbijstandverzekeraars kunt u via hun websiteaan de hand van uw gezinssamenstelling en gewenstebescherming zelf berekenen hoe veel kosten u moetbetalen. Tevens kunt u op een aantal websitesverschillende rechtsbijstandverzekeringsmaatschappijenmet elkaar vergelijken.

Wat heb ik aan een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekeringis een verzekering die er onder zekere voorwaardenvan de polis voor zorgt dat u juridische bijstand krijgt als ubetrokken raakt bij een juridisch geschil. In de praktijkwordt de juridische bijstand verzorgd door advocaten die in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij zelf, soms wordende kosten van een externe advocaat vergoed.

Dekking rechtsbijstandverzekering

Er zijn op hoofdlijnen 2 typen rechtsbijstandverzekeringen: de motorrijtuigrechtsbijstandverzekering en de gezinsrechtsbijstandverzekering. De1ste vorm biedt alleen recht op juridische assistentieals u een juridisch conflict heeft in verband met uwMeedoen aan het verkeer. Als u niet alleen dekkingheeft bij problemen rondom uw auto (of motor), maar tevens als u alsfietser of voetganger deelneemt aan het verkeer, wordt tevens wel gesprokenvan een verkeersrechtsbijstandverzekering.

De gezinsrechtsbijstandverzekeringkent een dekking die is opgebouwd uitverscheidene door u te kiezen modules. U kunt hiermeedus zelf bepalen hoe beperkt of uitgebreid de bescherming van uw rechtsbijstandverzekering moet zijn. Demeest voorkomende modules zijn:

Verkeer

Samen met uw gezinsleden bent u verzekering van rechtshulpbij geschillen die voorkomen aan uw verkeersdeelname. Tevens als uw rijbewijs wordt ingevorderd kunt u een beroepop deze module doen, behalve als u gereden heeft onder invloed van drank ofalchohol.

Fiscaal & vermogen

Bij deze module moet u denken aan geschillen over de aan- ofverkoop van effecten, problemen om en nabijuw belastingaangifte en eventuele geschillen over een vakantiewoning.

Wachttermijn

De meesterechtsbijstandverzekeringsmaatschappijen hanteren eenwachttermijn van 3 maanden vanaf het afsluiten van depolis. Dit betekent dat de rechtsbijstandverzekeringgeen dekking biedt voor reedslopende problemen.

Rechtsbijstandsverzekering vergelijken en eigen risico

Net als bij veel andere verzekeringen betaalt men ook de bij rechtsbijstandsverzekeringeen eigen risico. Bij het rechtsbijstandsverzekering vergelijken is het dusraadzaam rekening te houden met het eigen risicobedrag. Niet alle verzekeraarswerken met een eigen risico en bovendien is het eigen risicobedrag perverzekeraar verschillend. Hoe hoog het maximum verzekerd bedrag is, isafhankelijk van de dekking. Vergelijk rechtsbijstandsverzekering voor eenoverzicht van deze bedragen. Dat kan per maand behoorlijkwat schelen op de premie.

Scroll naar boven