rechtsbijstandverzekering wat is dat

Rechtsbijstandverzekering Werk En Inkomen Zonder Wachttijd

Wat isrechtsbijstand? Rechtsbijstand is niets anders dan hulp bij juridischegeschillen. Een ieder kan onverwachtbetrokken raken bij een geschil. Dan biedtde rechtsbijstandverzekeringgelukkig een uitkomst.

Wat valt er onder een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekeringverzeker je jouw van juridische hulp bij eengeschil. Vrijwelaltijd kun je ook advies inwinnen als er nog geengeschil is. Je wordt geholpen door advocaten die in dienst zijn van je rechtsbijstandverzekeraar. Met een rechtsbijstandverzekering krijg jeadvies en bemiddeling bij een geschil. Is er een rechterbij betrokken of is er specialistische kennis nodig? Dan wordt de zaakover het algemeen uitbesteed. Je hebt dan tweeopties: zelf een advocaat kiezen of een advocaat regelen via deverzekeraar. Kies je voor een advocaat via de rechtsbijstandverzekering? Dan wordende onkosten volledig vergoed. In depolisvoorwaarden vind je tot welk bedrag dezekosten bij je rechtsbijstand verzekering zijn meeverzekerd.

Nadelen van de rechtsbijstandverzekering:

U mag bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geen eigenadvocaat kiezen, u krijgt in de regel een juridisch medewerker toegewezen en daar moet u het mee doen.

  • U betaalt een optiejarenlang premie zonder dat u in een juridischgeschil verzeild raakt. Een advocaat of jurist schakelt uintussen alleen in als udaadwerkelijk een juridisch conflict heeft.
  • Een juridisch medewerker van een rechtsbijstandverzekering heeftover het algemeen erg veel dossiers onder zich invergelijking met een reguliere advocaat. Hierdoor komt het in de praktijk nogwel eens voor dat u bij een rechtsbijstandverzekeraar wat langer moet wachtenop antwoord op uw vragen.
  • Rechtsbijstandpolis of toch ook liever zelf een eigen advocaat inschakelen?

Rechtsbijstandverzekeringsmaatschappijen brengenhier tegenin dat zij meestal honderdenadvocaten of juristen (en soms ook advocaten) indienst hebben die meestal binnengespecialiseerde afdelingen werken. Bovendien, zo stellen zij, heeft eenadvocaat die op basis van een uurtarief werkt juist belang bij (te) langdoorprocederen zelfs als dit niet in het belang van zijn cliënt is.

De conclusie moet zijn dat beide partijeneen eigen rol en functie vervullen. De één zal veelinteresse hebben bij een rechtsbijstandverzekering,terwijl een ander juist liever zelf een advocaat wil kunnen kiezen als er zicheen juridisch probleem voordoet.

Rechtsbijstandsverzekering vergelijken en eigen risico

Net als bij veel andere verzekeringen betaalt men ook de bij rechtsbijstandsverzekeringeen eigen risico. Bij het rechtsbijstandsverzekering vergelijken is het dusraadzaam rekening te houden met het eigen risicobedrag. Alle schade boven het eigen risicobedrag wordtbetaald door de rechtsbijstandsverzekering. De schadewordt betaald tot een maximaal bedrag, het zogenoemde‘maximum verzekerd bedrag’. Hoe hoog het maximum verzekerd bedrag is, isafhankelijk van de dekking. Vergelijk rechtsbijstandsverzekering voor eenoverzicht van deze bedragen. Dat kan elke maand behoorlijkwat schelen op de kostprijs.

Scroll naar boven