rechtsbijstandverzekering wat is dat

Rechtsbijstandverzekering Voor Buitenland

Of u nou een particulier bent bent of een bedrijfheeft. Het kan altijd voorkomen dat u in een juridischconflict betrokken raakt. Veel klantenhebben geen ervaring met het verloop van het juridische proces en daarom isprofessionele ondersteuning noodzakelijk. Dit kaneenvoudig in de papieren lopen. Het is daaromslim om u te verzekeren tegen deonkosten van rechtshulp. Hier komt een rechtsbijstandverzekering om de hoek kijken, hoe dit werkt leest uop onze website.

Wat valt er onder een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekeringverzeker je jouw van juridisch advies bij eengeschil. Vrijwelaltijd kun je tevens advies inwinnen als er nog geengeschil is. Je wordt geholpen door advocatenof juristen die in dienst zijn van je rechtsbijstandverzekeraar. Met een rechtsbijstandverzekering krijg jeadvies en bemiddeling bij een geschil. Is er een rechterbij betrokken of is er specialistische kennis nodig? Dan wordt de zaakover het algemeen uitbesteed. Je hebt dan 2opties: zelf een advocaat kiezen of een advocaat regelen via deverzekeraar. Kies je voor een advocaat via de rechtsbijstandverzekering? Dan wordende kosten volledig betaald. In depolisvoorwaarden vind je tot welk bedrag dezeonkosten bij je rechtsbijstand verzekering zijn meeverzekerd.

Rechtsbijstandverzekering

Ongeveer 55% van de Nederlandsebevolking heeft een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Met een rechtsbijstandverzekeringkunt u juridische hulp krijgen om uw recht te halen in een conflict.

Een conflict kan op verschillendefronten ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een geschil na eenongeluk, een geschil bij de overname van een huis,een geschil op relationeel gebied, enzovoorts. Voor een rechtsbijstandverzekering betaalt u opjaarbasis een maandpremie die ongeveer gelijk is aan het uurloon van een goede advocaat.Het kan dus geen kwaad om het aanvragen van een rechtsbijstandverzekering te overwegen! Op die manier bespaart uhoge kosten als het tot een conflict zou komen.

Rechtsbijstandsverzekering vergelijken en eigen risico

Net als bij veel andere verzekeringen betaalt deconsument ook de bij rechtsbijstandsverzekeringeen eigen risico. Bij het rechtsbijstandsverzekering vergelijken is het dusraadzaam rekening te houden met het eigen risicobedrag. Niet alle verzekeraarswerken met een eigen risico en bovendien is het eigen risicobedrag perverzekeraar verschillend. Hoe hoog het maximum verzekerd bedrag is, isafhankelijk van de dekking. Vergelijk rechtsbijstandsverzekering voor eenoverzicht van deze bedragen. Dat kan elke maand behoorlijkwat schelen op de kosten.

Scroll to top