goede rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rabobank

Wat isrechtsbijstand? Rechtsbijstand is niets anders dan hulp bij juridischeconflicten. Een ieder kan onverwachtbetrokken raken bij een conflict. Dan biedtde rechtsbijstandverzekeringgelukkig een uitkomst.

Rechtsbijstandverzekering vergelijken

Wilt u een rechtsbijstandverzekeringaan gaan dan doet u er goed aan eerst deverzekeringsmaatschappijen te vergelijken. Bedenkt uzich hierbij goed welke pakketten u nodig heeft. Er zijnspecifieke pakketten gericht opconsumentengeschillen.Met onze vergelijker kunt ueenvoudig aangeven welk pakket u wilt verzekeren en hierbij vindenwij dan automatisch de voordeligste verzekeraar.

Rechtsbijstandverzekeringenvergelijken bij deze website is heelsimpel. Je hoeft maar een paar gegevens in te vullen en je ziet stantepede welke rechtsbijstandverzekeringhet slimste bij jou past. Als je wilt,kun je tevens de polisvoorwaarden vande rechtsbijstandverzekeringbekijken.

Werking van een rechtsbijstandverzekering 

In dit geval heeft u de optie om zelf eenadvocaat te kiezen of een advocaat te regelen via uwverzekeraar. Mocht u voor een advocaat van deverzekeraar kiezen, dan worden de onkosten voorde hulp van de advocaat volledig uitbetaald. Houd er rekeningmee dat er een maximale vergoeding voor rechtshulp in devoorwaarden van de polis van uw rechtsbijstandverzekering kan zijnopgenomen. Het is raadzaam om hier al naar te kijken bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering.

Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringbiedt geen financiële vergoeding in het geval vangeschillen, maar levert feitelijk een dienst aan u als verzekerde. Dit maakt het ineen aantal gevallen wat irritant om te bepalen hoehet eigen risico bij een rechtsbijstandverzekeringwerkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij hetafsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridischehulp een rekening van uwverzekeraar. Deze rekening is nooit hoger dan uweigen risico en is afhankelijk van het type juridischehulp wat u aangevraagd heeft.

Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als ugeen problemen verwachten en uw maandelijksemaandprijs wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uwmaandelijkse premie.

Scroll naar boven