goedkope rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Prijs

Of u nou een consument bent bent of een bedrijfheeft. Het kan te allen tijde voorkomen dat u in een juridischconflict betrokken raakt. Veel klantenhebben geen ervaring met het verloop van het juridische proces en daarom isprofessionele ondersteuning noodzakelijk. Dit kaneenvoudig in de papieren lopen. Het is daaromverstandig om u te verzekeren tegen dekosten van rechtshulp. Hier komt een rechtsbijstandverzekering om de hoek kijken, hoe dit werkt leest uop hier.

Rechtsbijstandverzekering Prijs: Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekering word jegeholpen door advocaten die in dienst zijn vanje rechtsbijstandverzekeraar. Het is niet gek dat je pas denkt aan hetafsluiten van een rechtsbijstandverzekeringals je daadwerkelijk hulp en advies nodig hebt. Op de keperbeschouwd kun je jouw verzekering niet altijdmeteen gebruiken. De verzekering geldt namelijk niet voor situatiesdie je ziet aankomen. Soms krijg je wel korting op rechtsbijstand als jemeteen hulp of advies nodig hebt.

Modules rechtsbijstandverzekering

Bij de rechtsbijstandverzekeringwerken we met bescherming in enkelemodules. Hieronder ziet u een overzicht van de modules die u kunt kiezen.Wanneer u vragen heeft over de modules of over de rechtsbijstandverzekering kunt uimmer de klantenservice bellen of chatten.

Woonconflicten

Hiermee heeft u recht op juridische bijstand bij allegeschillen die te maken hebben met wonen.

Zoals koop- of huurgeschillen. Maar ook eenprobleem met uw aannemer of met de gemeente. Een geschil metde buren over bijvoorbeeld een schutting.

Fiscale en vermogensconflicten

Deze module dekt geschillen met debelastingdienst. De bescherming geldt pas vanaf het moment dat dezaak dient voor de Nederlandse belastingrechter (beroepsfase). Tevensgeschillen over de aan- en verkoop van aandelen, obligaties enopties in Holland vallen onder deze module.

Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringbiedt geen financiële uitbetaling in het geval vangeschillen, maar levert feitelijk een dienst aan u als verzekeringnemer. Dit maakt het soms wat irritant om te bepalen hoehet eigen risico bij een rechtsbijstandverzekeringwerkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij hetafsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridischehulp een rekening van uwverzekeringsmaatschappij. Deze rekening is nooit hoger dan uweigen risico en is afhankelijk van het type juridisch advies wat u aangevraagd heeft.

Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als ugeen conflicten verwachten en uw maandelijkseprijs voor depremie wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uwmaandelijkse premie.

Scroll naar boven