rechtsbijstandverzekering afsluiten

Rechtsbijstandverzekering Premie Berekenen

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die advies biedt bij juridische problemen. Bijvoorbeeldals je er niet uitkomt met de tegenpartij bij een tegenslag inhet verkeer. Dan is het fijn als iemand je helpt die weet wat je rechtenen plichten zijn.

Rechtsbijstandverzekering vergelijken

Wilt u een rechtsbijstandverzekeringaan gaan dan doet u er goed aan eerst deverzekeraars te vergelijken. Bedenkt uzich hierbij goed welke pakketten u nodig heeft. Er zijnbepaalde pakketten gericht opwoonproblemen.Met onze vergelijker kunt usimpel kiezen welk pakket u wilt verzekeren en hierbij vindenwij dan automatisch de meestgoedkope verzekeraar.

Rechtsbijstandverzekeringenvergelijken bij onze website is heelgemakkelijk. Je hoeft maar enkele gegevens in te vullen en je ziet onmiddellijk welke rechtsbijstandverzekeringhet beste bij jou past. Als je wilt,kun je tevens de voorwaarden van de polis vande rechtsbijstandverzekeringbekijken.

Nadelen van de rechtsbijstandverzekering:

U mag bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geen eigenadvocaat kiezen, u krijgt normaal gesproken een juridisch medewerker toegewezen en daar moet u het mee doen.

  • U betaalt een optiejarenlang maandprijs zonder dat u in een juridischgeschil verzeild raakt. Een advocaat of jurist schakelt uevenwel alleen in als udaadwerkelijk een juridisch probleem heeft.
  • Een juridisch medewerker van een rechtsbijstandverzekering heeftmeestal erg veel dossiers onder zich invergelijking met een reguliere advocaat. Hierdoor komt het in de praktijk nogwel eens voor dat u bij een rechtsbijstandverzekeraar wat langer moet wachtenop antwoord op uw vragen.
  • Rechtsbijstandpolis of toch ook liever zelf een eigen advocaat inschakelen?

Zo benadrukken rechtsbijstandverzekeraarsover het algemeen dat een rechtsbijstandpolisslechts een fractie kost van de onkosten van een advocaat, met nameals het tot een gerechtelijke procedure komt. Daar staat tegenover dat degemiddelde particulier slechts een enkele keer in zijn leven een (serieus)juridisch probleem heeft en dus ook maandprijs betaaltvoor de jaren waarin hij geen beroep hoeft te doen op zijn polis.

Het eindoordeel moet zijn dat beide partijeneen eigen rol en functie vervullen. De één zal veelbaat hebben bij een rechtsbijstandverzekering,terwijl een ander juist liever zelf een advocaat wil kunnen kiezen als er zicheen juridisch geschil voordoet.

Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringbiedt geen financiële betaling in het geval vangeschillen, maar levert eigenlijk een dienst aan u als verzekeringnemer. Dit maakt het ineen aantal gevallen wat moeilijk om te bepalen hoehet eigen risico bij een rechtsbijstandverzekeringwerkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij hetafsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridischehulp een rekening van uwverzekeraar. Het kan verkerendat juridisch advies niet onder uw eigen risico valt en altijd gratis is.

Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als ugeen conflicten verwachten en uw maandelijksepremieprijs wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uwmaandelijkse premie.

Scroll to top