beste rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Particulier

Mocht u op een momentrechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekeringu een hoop kosten schelen. Bij het vinden vaneen rechtsbijstandverzekering bent unamelijk gedekt voor de kosten van de benodigderechtshulp.

Rechtsbijstandverzekering Particulier: Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekeringbiedt u een vergoeding voor de onkosten van een juridischproces. Deze verzekering kan verschillende terreinenbeslaan: inkomen, verkeer, werk, etc. Ook zijn er speciale rechtsbijstandverzekeringen voorondernemers en studenten. Een rechtsbijstandsverzekeraar biedt juristen en advocaten aan om u te begeleiden bij hetjuridische proces. Tevens de onkosten van de gerechtsgang wordenbetaald door de verzekeraar.Gerechtelijke hulp kan erg duur worden, het is daarom in de regel interessanter om een verzekeringvoor juridisch advies af te sluiten.

Nadelen van de rechtsbijstandverzekering:

U mag bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geen eigenadvocaat kiezen, u krijgt meestal een juridisch medewerker toegewezen en daar moet u het mee doen.

  • U betaalt mogelijkjarenlang premie zonder dat u in een juridischprobleem verzeild raakt. Een advocaat of jurist schakelt utoch alleen in als udaadwerkelijk een juridisch probleem heeft.
  • Een juridisch medewerker van een rechtsbijstandverzekering heeftmeestal erg veel dossiers onder zich invergelijking met een reguliere advocaat. Hierdoor komt het in de praktijk nogwel eens voor dat u bij een rechtsbijstandverzekeraar wat langer moet wachtenop antwoord op uw vragen.
  • Rechtsbijstandpolis of per slot vanrekening liever zelf een eigen advocaat inschakelen?

Advocaten benadrukkengraag de in hun ogen superieure juridische kwaliteit die zij leverenen verwijten rechtsbijstandverzekeringsmaatschappijen nog weleens te eenvoudig te schikken met detegenpartij. De verzekeraar, zo redeneren dezeadvocaten, heeft er namelijk belang bij om het dossier van zijnklant zoeenvoudig mogelijkte sluiten.

Het eindoordeel moet zijn dat beide partijeneen eigen rol en functie vervullen. De 1 zal veelvoordeel hebben bij een rechtsbijstandverzekering,terwijl een ander juist liever zelf een advocaat wil kunnen kiezen als er zicheen juridisch probleem voordoet.

Verschillende soorten rechtsbijstandverzekeringen vergelijken voor rechtsbijstandverzekering particulier

Een rechtsbijstandsverzekering werkt over hetalgemeen met diverse dekkingen. Bij rechtsbijstandsverzekeringen vergelijkenis het van belang te weten welke dekking er gekozenmoet worden.

In het verkeer ontstaan er veel geschillen.Bijvoorbeeld als men bij een ongeluk betrokken is. Derechtsbijstandsverzekering kan dan helpen met de afrondingvan de zaak. Je bent dus extra verzekerd voor juridische bijstand als je een conflicthebt opgelopen bij deelname aan het verkeer. Het gaat daarbij niet alleen omongelukken met de auto of motor, maar ook als voetganger of fietser. Om diereden noemt men deze verzekering in de regelvaak verkeersrechtsbijstandverzekering.

Scroll naar boven