goede rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Kosten

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die hulp en advies biedt bij juridische problemen. Onderandere als je wordt ontslagen omdat het bedrijf gaat reorganiseren. Dan is het fijn als iemand je helpt die weet wat jouw rechtenen plichten zijn.

Rechtsbijstandverzekering Kosten: Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekering verzekert u zich voor juridische bijstand.Ook wel rechtshulp genoemd. Bijvoorbeeld bijproblemen op het werk. Denk daarbij aan hulp bij het oplossen van problemen bijontslag. Ernaast biedt de verzekering rechtshulp bij o.a.problemen in het verkeer of leveranciers.Het kan zo zijn dat er voor jouw zaak een jurist ofeen andere specialist nodig is die niet in dienst is van derechtsbijstandverzekeraar. Je kunt dan zelf een advocaat of specialist kiezen.Voor deze externe kosten ben je verzekerd.

Wat heb ik aan een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekeringis een verzekering die er onder zekere voorwaardenvan de polis voor zorgt dat u juridische bijstand krijgt als ubetrokken raakt bij een juridisch geschil. In de praktijkwordt de juridische bijstand verzorgd door juristen die in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij zelf, soms wordende onkosten van een externe advocaat betaald.

Gefinancierde rechtsbijstand

Als u qua inkomen en vermogen binnen de door de overheidvastgestelde grenzen blijft, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.Dit houdt in dat u een advocaat slechts een beperkte eigen bijdrage hoeft tebetalen. Ernaast krijgt de advocaat eenuitbetaling van de Raad voor Rechtsbijstand. Een rechtsbijstandverzekering is dan nietspoorslags nodig.

De gezinsrechtsbijstandverzekeringkent een bescherming die is opgebouwd uitverschillende door u te kiezen modules. U kunt hiermeedus zelf bepalen hoe beperkt of uitgebreid de bescherming van uw rechtsbijstandverzekering moet zijn. Demeest voorkomende modules zijn:

Verkeer

Denkt uonder andere aan het verhalen van gebreken aanuw auto na een aanrijding, het verhalen van letselgebreken door eenaanrijding. Ook als uw rijbewijs wordt ingevorderd kunt u een beroepop deze module doen, behalve als u gereden heeft onder invloed van drank ofalchohol.

Fiscaal & vermogen

Bij deze module moet u denken aan geschillen over de aan- ofverkoop van effecten, problemen ronduw belastingaangifte en eventuele geschillen over een vakantiewoning.

Wachttermijn

De meesterechtsbijstandverzekeraars hanteren eenwachttermijn van 3 maanden vanaf het aan gaan van depolis. Dit betekent dat de rechtsbijstandverzekeringgeen bescherming biedt voor ondertussenlopende conflicten.

Verschillende soorten rechtsbijstandverzekeringen vergelijken voor rechtsbijstandverzekering kosten

Een rechtsbijstandsverzekering werkt over hetalgemeen met aparte vergoedingen. Bij rechtsbijstandsverzekeringen vergelijkenis het van belang te weten welke dekking er gekozenmoet worden.

In het verkeer ontstaan er veel conflicten.Bijvoorbeeld als men bij een ongeluk betrokken is. Derechtsbijstandsverzekering kan dan helpen met de afrondingvan de zaak. Je bent dus extra verzekerd voor juridische bijstand als je een probleemhebt opgelopen bij deelname aan het verkeer. Het gaat daarbij niet alleen omongelukken met de auto of motor, maar ook als voetganger of fietser. Om diereden noemt men deze verzekering over het algemeenvaak verkeersrechtsbijstandverzekering.

Scroll to top