rechtsbijstandverzekering zzp

Rechtsbijstandverzekering Auto Wel Of Niet

Een juridisch conflict kaniedereen krijgen. Dan is het fijn als u een rechtsbijstandverzekering hebt. Maar u wiltnatuurlijk niet te veel premiebetalen voor die enkele keer dat u een probleem hebt. Kies om diereden voor een complete rechtsbijstandverzekeringmet eigen bijdrage en bespaar op uw maandelijksekosten.

Rechtsbijstand verzekering vergelijken: zo werkt het

Bij onze website kun jegemakkelijk je rechtsbijstandverzekeringvergelijken en de verzekering vinden die bij jou past. Je beantwoordt eerstenkele vragen over je persoonlijke situatie. Ook kun jeaangeven in welke gevallen je graag een beroep op rechtsbijstand wiltkunnen doen. Daarna zie je gauw wat voor jou devoordeligste deals zijn die jeterstond kunt afsluiten. Je kunt alle rechtsbijstandverzekeringen bekijken enmet elkaar vergelijken. Binnen tien minuten heb je al een goede rechtsbijstandverzekering geregeld.

Modules rechtsbijstandverzekering

Bij de rechtsbijstandverzekeringwerken we met dekking in meerderemodules. Hieronder ziet u een overzicht van de modules die u kunt kiezen.Wanneer u vragen heeft over de modules of over de rechtsbijstandverzekering kunt ualtijd de klantenservice bellen of chatten.

Verkeersconflicten

Met deze dekking bent u gedektvoor juridische bijstand na schade en persoonlijk letsel die zijnontstaan in het verkeer (weg-, lucht, spoor – en waterverkeer). Maartevens bij een geschil bij koop, verkoop, reparatie of onderhoud van uwvoertuig.

Binnen de module verkeer kunt u kiezen voor rechtsbijstandvoor alleen de ‘aanwezige motorrijtuigen’ of voor ‘alle verkeersdeelnemers’.Met deze laatste bescherming heeft u tevens recht op rechtsbijstandwanneer u onder meer op de fiets aanhet verkeer deelneemt.

Mediation bij echtscheiding

U krijgt hulp van een mediator bij het beëindigen van eenhuwelijk of geregistreerd partnerschap. U krijgt mediation als uw huwelijk ofgeregistreerd partnerschap langer dan drie jaar heeft geduurd EN deze module minimaal drie 12 maanden verzekerd is.

Rechtsbijstandsverzekering vergelijken en eigen risico

Net als bij veel andere verzekeringen betaalt deverzekeringnemer ook de bij rechtsbijstandsverzekeringeen eigen risico. Bij het rechtsbijstandsverzekering vergelijken is het dusraadzaam rekening te houden met het eigen risicobedrag. Dit werkt hetzelfde als bij de zorgverzekering: men dient eerst tot een bepaald bedrag zelf tevergoeden. Hoe hoog het maximum verzekerd bedrag is, isafhankelijk van de dekking. Vergelijk rechtsbijstandsverzekering voor eenoverzicht van deze bedragen. Dat kan maandelijks behoorlijkwat schelen op de premie.

Scroll naar boven