kosten rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Afsluiten En Direct Gebruiken

Mocht u op een moment rechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekering u een hoop kosten schelen. Bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering bent u namelijk verzekerd voor de onkosten van de benodigde rechtshulp.

Rechtsbijstandverzekering: verscheidene dekkingen

Bij een rechtsbijstandverzekering kun je kiezen uit verschillende dekkingen:

Consument: denk aan een probleem bij kopen of huren, of onder meer een probleem met je interneprovider.

Inkomen: Wonen: denk aan een probleem met de verhuurder van je woning of circa de aankoop van een huis. Normaal gesproken valt een conflict met de buurman tevens onder deze dekking.

Wonen: Hiermee verzeker je jouw voor problemen over je huur- of koopwoning. Bijvoorbeeld een probleem rond het huren of kopen van een huis, of over een verbouwing. In de meeste gevallen ben je tevens gedekt voor een meningsverschil met je buren.

Verkeer: Je verzekert je voor problemen die in het verkeer ontstaan. Bijvoorbeeld als je het oneens bent over de gebrekenafhandeling na een ongeluk in het verkeer.

Wat heb ik aan een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die er onder bepaalde voorwaarden voor zorgt dat u juridische bijstand krijgt als u betrokken raakt bij een juridisch geschil. In de praktijk wordt de juridische bijstand verzorgd door advocaten die in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij zelf, soms worden de kosten van een externe advocaat betaald.

Gefinancierde rechtsbijstand

Als u qua inkomen en vermogen binnen de door de overheid vastgestelde grenzen blijft, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit houdt in dat u een advocaat slechts een beperkte eigen bijdrage hoeft te betalen. Daarnaast krijgt de advocaat een uitbetaling van de Raad voor Rechtsbijstand. Een rechtsbijstandverzekering is dan niet spoorslags nodig.

De gezinsrechtsbijstandverzekering kent een bescherming die is opgebouwd uit verscheidene door u te kiezen modules. U kunt hiermee dus zelf bepalen hoe beperkt of uitgebreid de bescherming van uw rechtsbijstandverzekering moet zijn. De meest voorkomende modules zijn:

Consument & wonen

Deze module biedt dekking bij (online) kopen die u als consument gedaan heeft. Tevens problemen met uw gas- en stroom-, smartphone- of alles-in-1-leverancier zijn gedekt. En geschillen heeft over (de aankoop van) uw woning, problemen met uw buurman en eventuele letselschadekwesties vallen tevens binnen de dekking. Houd er wel rekening mee dat een echtscheiding in de regel in de voorwaarden van de polis is uitgesloten.

Fiscaal & vermogen

Bij deze module moet u denken aan geschillen over de aan- of verkoop van effecten, problemen rondom uw belastingaangifte en eventuele geschillen over een vakantiewoning.

Wachttermijn

De meeste rechtsbijstandverzekeraars hanteren een wachttermijn van 3 maanden vanaf het afsluiten van de polis. Dit betekent dat de rechtsbijstandverzekering geen bescherming biedt voor intussen lopende problemen.

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die ervoor zorgt dat de verzekeringnemer juridische bijstand krijgt bij een juridisch probleem. Als zo’n conflict zich voordoet, zal meestal een jurist die voor de verzekeringsmaatschappij werkt de verzekeringnemer verder helpen. In sommige gevallen moet iemand een advocaat in de arm nemen en worden de kosten daarvan uitbetaald.

Een rechtsbijstandverzekering kan belangrijk zijn in juridische conflicten, maar bekijk altijd goed de voor- en nadelen. Als de verzekerde vaak een beroep doet op de rechtsbijstandverzekering, kan de verzekeraar een waarschuwing sturen. Bijvoorbeeld dat de maandpremie zal worden verhoogd of de dekking zal worden opgezegd. Daarom is het interessant eerst de gehele polis goed te lezen bij het rechtsbijstandverzekering vergelijken.

Scroll naar boven