rechtsbijstandverzekering vergelijken

Rechtsbijstandverzekering Aanvragen

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die hulp biedt bij juridische problemen. Bijvoorbeeld als je wordt ontslagen omdat het bedrijf gaat reorganiseren. Een rechtsbijstandverzekeringvergoedt de onkosten van deze rechtsbijstand.

Rechtsbijstand verzekering vergelijken: zo werkt het

Rechtsbijstandverzekering vergelijken? Dat doe je makkelijkvia ons. Stel je voor: je komt in een geval waarin je rechtsbijstandnodig hebt. Dan is het fijn als je hiervoor goed gedekt bent.Rechtsbijstand zonder verzekering is namelijk zomaar€200 per uur. En elke rechtsbijstandverzekeraar heeft weer andere dekkingenen hanteert andere premies. De rechtsbijstandverzekeringvergelijken is daarom verstandig. Hoe kun je rechtsbijstand vergelijken? Jevult eerst in de vergelijker je persoonsgegevens in. Dan geef je aan welke beschermingje wenst te hebben. Wij laten je dan de rechtsbijstandverzekeringenzien met onze scherpste deals die hetgoedkopere bij jou passen.

Is een rechtsbijstandverzekering nodig?

Dat hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Hoe groterde kans dat u juridische problemen krijgt, hoe zinvoller het is om een rechtsbijstandverzekering te nemen.Niet alle mensen dierechtsbijstand nodig hebben, komen in aanmerking voor gesubsidieerderechtshulp. Er zijn tevens organisaties die hun leden hulp bieden bijexpliciete problemen, zoalsANWB en vakbonden.

Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringbiedt geen financiële betaling in het geval vanproblemen, maar levert inprincipe een dienst aan u als verzekerde. Dit maakt het soms wat moeilijk om te bepalen hoehet eigen risico bij een rechtsbijstandverzekeringwerkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij hetafsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridisch advies een rekening van uwverzekeringsmaatschappij. Het kan gebeurendat juridisch advies niet onder uw eigen risico valt en altijd gratis is.

Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als ugeen problemen verwachten en uw maandelijksemaandprijs wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uwmaandelijkse premie.

Scroll to top