rechtsbijstandverzekering

Kosten Rechtsbijstandverzekering

Mocht u ineensrechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekeringu een hoop kosten schelen. Bij het aan gaan vaneen rechtsbijstandverzekering bent unamelijk gedekt voor de kosten van de benodigderechtshulp.

Rechtsbijstandverzekering: diverse dekkingen

Bij een rechtsbijstandverzekeringkun je kiezen uit verscheidene dekkingen:

Consument: denk aan een geschil bijkopen of huren, of bijvoorbeeldeen probleem met je interneprovider.

Inkomen: onder meer een (dreigend) ontslagof een ander probleem met je werkgever. In de regel valt hier tevens eenconflict met je pensioenfonds of uitkeringsinstantie onder.

Wonen: Hiermee verzeker je je voorproblemen over je huur- of koopwoning.Onder meer een probleem rond hethuren of kopen van een huis, of over een verbouwing. Inde meeste gevallen ben je ook gedekt voor eenmeningsverschil met je buren.

Verkeer: Fiscaal recht en vermogen: bijvoorbeeldconflicten over de aan- of verkoop van aandelen,obligaties en opties. Ook geschillen waar debelastingrechter bij betrokken is, zijn verzekerd. Deze beschermingbieden we nietgewoneaan. Wil je je hiervoor wel verzekeren? Neem dan contact met ons op, wehelpen je graag.

Werking van een rechtsbijstandverzekering 

Bij een rechtsbijstandverzekeringkunt u vaak zelf bepalen voor welke soort geschillen uverzekerd wilt zijn. Problemen kunnen op verschillende gebiedenontstaan, waarbij deze vlakken langniet altijd op uw geval van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aanrechtshulp bij een probleem met een eigenaarterwijl u een koopwoning heeft, of andersom een geschil meteen verkoper terwijl u de voorkeur geeft aan een huurwoning. Door u voor eenaantal van deze vlakken te verzekeren met een rechtsbijstandverzekering voorkomt u dat uw premieprijs hoger is dan hoogstbelangrijk is inuw situatie. Er bestaan ook rechtsbijstandverzekeringendie specifiek bedoeld zijn voor ondernemers. Zij kunnen zich met een rechtsbijstandverzekering afschermentegen de hoge kosten voor hulp bij zakelijkeproblemen.

Rechtsbijstandsverzekering vergelijken en eigen risico

Net als bij veel andere verzekeringen betaalt men ook de bij rechtsbijstandsverzekeringeen eigen risico. Bij het rechtsbijstandsverzekering vergelijken is het dusraadzaam rekening te houden met het eigen risicobedrag. Dit werkt hetzelfde als bij de zorgverzekering: men dient eerst tot een bepaald bedrag zelf teuitbetalen. Hoe hoog het maximum verzekerd bedrag is, isafhankelijk van de dekking. Vergelijk rechtsbijstandsverzekering voor eenoverzicht van deze bedragen. Dat kan elke maand behoorlijkwat schelen op de premie.

Scroll naar boven