rechtsbijstandverzekering zzp

Goede En Goedkope Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die hulp en advies biedt bij juridische problemen. Bijvoorbeeld als je wordt ontslagen omdat het bedrijf gaat reorganiseren. Dan is het fijn als iemand je helpt die weet wat je rechten en plichten zijn.

Wat valt er onder een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekering verzeker je jouw van juridische hulp bij een geschil. Meestal kun je ook advies inwinnen als er nog geen geschil is. Je wordt geholpen door juristen die in dienst zijn van je rechtsbijstandverzekeraar. Met een rechtsbijstandverzekering krijg je advies en bemiddeling bij een geschil. Is er een rechter bij betrokken of is er specialistische kennis nodig? Dan wordt de zaak in de regel uitbesteed. Je hebt dan 2 opties: zelf een advocaat kiezen of een advocaat regelen via de verzekeraar. Kies je voor een advocaat via de rechtsbijstandverzekering? Dan worden de onkosten volledig uitbetaald. In de voorwaarden van de polis vind je tot welk bedrag deze kosten bij je rechtsbijstand verzekering zijn meeverzekerd.

Wat heb ik aan een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die er onder bepaalde voorwaarden van de polis voor zorgt dat u juridische bijstand krijgt als u betrokken raakt bij een juridisch probleem. In de praktijk wordt de juridische bijstand verzorgd door juristen die in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij zelf, soms worden de onkosten van een externe advocaat betaald.

Bescherming rechtsbijstandverzekering

Er zijn op hoofdlijnen 2 typen rechtsbijstandverzekeringen: de motorrijtuigrechtsbijstandverzekering en de gezinsrechtsbijstandverzekering. De 1ste vorm biedt alleen recht op juridische assistentie als u een juridisch conflict heeft in verband met uw Deelname aan het verkeer. Als u niet alleen dekking heeft bij conflicten ongeveer uw auto (of motor), maar tevens als u als fietser of voetganger deelneemt aan het verkeer, wordt ook wel gesproken van een verkeersrechtsbijstandverzekering.

De gezinsrechtsbijstandverzekering kent een bescherming die is opgebouwd uit verscheidene door u te kiezen modules. U kunt hiermee dus zelf bepalen hoe beperkt of uitgebreid de dekking van uw rechtsbijstandverzekering moet zijn. De meest voorkomende modules zijn:

Consument & wonen

Deze module biedt bescherming bij (online) krijgen die u als consument gedaan heeft. Ook problemen met uw energie-, telefoon- of internet-leverancier zijn gedekt. En geschillen heeft over (de aankoop van) uw woning, problemen met uw buren en eventuele letselschadekwesties vallen tevens binnen de dekking. Houd er wel rekening mee dat een echtscheiding meestal in de polisvoorwaarden is uitgesloten.

Inkomen

Problemen ruwweg uw arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld ontslag), pensioen en sociale verzekeringsuitkering worden vergoedt in het kader van deze module. Let op: als u werkt als ZZP-er moet u normaal gesproken een aparte verzekering vinden.

Wachttermijn

De meeste rechtsbijstandverzekeraars hanteren een wachttermijn van 3 maanden vanaf het aan gaan van de polis. Dit betekent dat de rechtsbijstandverzekering geen dekking biedt voor intussen lopende problemen.

Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering biedt geen financiële uitbetaling in het geval van geschillen, maar levert feitelijk een dienst aan u als verzekerde. Dit maakt het af en toe wat irritant om te bepalen hoe het eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering werkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij het afsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridisch advies een rekening van uw verzekeraar. Deze rekening is nooit hoger dan uw eigen risico en is gebonden aan van het type juridisch advies wat u aangevraagd heeft.

Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als u geen geschillen verwachten en uw maandelijkse prijs wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uw maandelijkse premie.

Scroll naar boven