kosten rechtsbijstandverzekering

Dekking Rechtsbijstandverzekering

Mocht u onverwachtsrechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekeringu een hoop kosten schelen. Bij het aan gaan vaneen rechtsbijstandverzekering bent unamelijk gedekt voor de onkosten van de benodigderechtshulp.

Rechtsbijstandverzekering vergelijken

Wilt u een rechtsbijstandverzekeringaan gaan dan doet u er goed aan eerst deaanbieders te vergelijken. Bedenkt uzich hierbij goed welke pakketten u nodig heeft. Er zijnspecifieke pakketten gericht opverkeersaansprakelijkheid.Met onze vergelijker kunt uefficiënten simpel kiezen welk pakket u wilt verzekeren en hierbij vindenwij dan automatisch de meestgoedkope verzekeringsmaatschappij.

Rechtsbijstandverzekeringenvergelijken bij hier is heelsimpel. Je hoeft maar enkele gegevens in te vullen en je ziet subiet welke rechtsbijstandverzekeringhet betere bij jou past. Als je wilt,kun je tevens de voorwaarden vande rechtsbijstandverzekeringbekijken.

Nadelen van de rechtsbijstandverzekering:

U mag bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geen eigenadvocaat kiezen, u krijgt meestal een juridisch medewerker toegewezen en daar moet u het mee doen.

  • U betaalt een optiejarenlang maandprijs zonder dat u in een juridischgeschil verzeild raakt. Een advocaat of jurist schakelt uevenwel alleen in als udaadwerkelijk een juridisch probleem heeft.
  • Een juridisch medewerker van een rechtsbijstandverzekering heeftvaak erg veel dossiers onder zich invergelijking met een reguliere advocaat. Hierdoor komt het in de praktijk nogwel eens voor dat u bij een rechtsbijstandverzekeraar wat langer moet wachtenop antwoord op uw vragen.
  • Rechtsbijstandpolis of toch liever zelf een eigen advocaat inschakelen?

Zo benadrukken rechtsbijstandverzekeraarsin de regel dat een rechtsbijstandpolisslechts een fractie kost van de onkosten van een advocaat, met nameals het tot een gerechtelijke procedure komt. Daar staat tegenover dat degemiddelde particulier slechts een enkele keer in zijn leven een (serieus)juridisch probleem heeft en dus ook premie betaaltvoor de jaren waarin hij geen beroep hoeft te doen op zijn polis.

Het eindoordeel moet zijn dat beide partijeneen eigen rol en functie vervullen. De 1 zal veelvoordeel hebben bij een rechtsbijstandverzekering,terwijl een ander juist liever zelf een advocaat wil kunnen kiezen als er zicheen juridisch geschil voordoet.

Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringbiedt geen financiële vergoeding in het geval vangeschillen, maar levert inprincipe een dienst aan u als verzekeringnemer. Dit maakt het soms wat moeilijk om te bepalen hoehet eigen risico bij een rechtsbijstandverzekeringwerkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij hetafsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridisch advies een rekening van uwverzekeringsmaatschappij. Deze rekening is nooit hoger dan uweigen risico en is gebonden aan van het type juridisch advies wat u aangevraagd heeft.

Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als ugeen conflicten verwachten en uw maandelijksekostprijs wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uwmaandelijkse premie.

Scroll naar boven